(021) 49 79 61 41 - 49 79 61 32
ساعت کاری : در تمامی ساعات هفته

آزمایش هموگلوبین A1C چیست ؟

آزمایش هموگلوبین A1C چیست ؟ آزمایش هموگلوبین جهت بررسی و ارزیابی بیماری دیابت انجام می گردد . با پیشرفت علم و تکنولوژی بررسی قند خون توسط دستگاه های اندازه گیری میسر می باشد اما هیچ کدام از این دستگاه توانایی بررسی میزان قند خون سه ماه اخیر را ندارند . آزمایش هموگلوبین یک آزمایش بسیار […]

read more »
Call Now Button