(021) 49 79 61 41 - 49 79 61 32
ساعت کاری : در تمامی ساعات هفته

هورمون شناسی

در این بخش کلیه تست های هورمونی اعم از پنل ویروسی، تومور مارکرها، تست های تیروئیدی، غربالگری نوزاد توسط دستگاه های پیشرفته و تمام اتوماتیک و کادر مجرب صورت می پذیرد. لازم به ذکر است کنترل کیفی روزانه دستگاه جهت صحت و دقت مطلوب نتایج آزمایشات صورت می پذیرد و توسط موسسه معتبر کنترل کیفی آزمایشگاه رفرانس وزارت بهداشت و درمان نیز مورد بررسی مداوم قرار می گیرد . ادامه مطلب

Call Now Button