بخش سرولوژی یکی از بخش های مهم در هر آزمایشگاهی به شمار می آید. به طور معمول در این بخش به بررسی بیماری های عفونی و میکروبی می پردازیم. در حقیقت تمامی جوابها به صورت سیستمی از دستگاه وارد رایانه شده و تمامی آزمایشات بسته به نوع آزمایش در کمترین زمان ممکن آماده شده و پس ار کنترل کیفی نهایی آماده ارائه می باشد .

لازه به ذکر است، کنترل کیفی دستگاه ها روزانه انجام می پذیرد و صحت و دقت مطلوب نتایج آزمایشات این بخش توسط موسسه معتبر کنترل کیفی آزمایشگاه رفرانس وزارت بهداشت و درمان مورد بررسی مداوم قرار می گیرد . ادامه مطلب