(021) 49 79 61 41 - 49 79 61 32
ساعت کاری : در تمامی ساعات هفته

تشخیص مولکولی

تشخیص مولکولی در رابطه با بررسی کمی و کیفی عوامل عفونی ویروسی، باکتریایی، انگلی و قارچی و همچنین تشخیص انواع جهش های موثر در سرطان ها، بیماری های ژنتیکی و فارماکولوژی و ناباروری فعالیت می نماید. ادامه مطلب

Call Now Button